viernes, 30 de diciembre de 2016

                                                                                                                                                 *  * 

הו אהובתי, ג'נין אני חסר אונים על החיוך שלך כמו לשוטט פולני אני נוסע מתמיד ואילך אדמתך והיו לא רק עבור התכשיטים, הייתי עוצם את ידך
לדרישה המוזרה שלך כדי במתחמים דעתי מפחיד אותי לתוך הקדרות אתה יותר מדי אינטנסיבי אצטרך להשאיר אותך במקומך אין לי הגנה אני מוכרח לשמור על הצעיף שלי על הפנים שלי
ג'נין, ג'נין, תרצה להכיר אותי היטב אבל יש לי דברים בתוך הראש שלי כי אפילו אני לא יכול להתמודד
ג'נין, ג'נין, תרצה לקרוס הקירות שלי אבל אם אתה לוקח גרזן לי אתה תהרוג גבר אחר לא אני בכלל
אתה פיי, ג'נין תיירת עד הסוף אבל אם אני אתפוס אותך ועמדתי על קצות האצבעות אצטרך זכות לצעוק לך למטה לקבלה אתה זרמת עצלן באילו מחשבותיי תטבענה
אז להישאר, ג'נין ואנחנו יכולים לחלוף תפסתי את הכנפיים בשביל הצחוק אני לא חייב לקרוא לך דוחות של השנה אז לקחת את המשקפיים שלך כבוי ולא מתנהג כך כנה
ג'נין, ג'נין, תרצה להכיר אותי היטב אבל יש לי דברים בתוך הראש שלי כי אפילו אני לא יכול להתמודד
ג'נין, ג'נין, תרצה לקרוס הקירות שלי אבל אם אתה לוקח גרזן לי אתה תהרוג גבר אחר לא אני בכלל כֵּן אה אה אווו אה ג'נין היי ג'נין אה ג'נין אה הו אה ג'נין הו איך ג'נין אה ג'נין כן ג'נין ג'נין ג'נין כן כן
*
מיכל דר
02 /10 /2016
4:25
*
_

No hay comentarios:

Publicar un comentario